HUISARTSENPRAKTIJK EKSAARDE

Welkom bij de huisartsenpraktijk van dr. Peter De Naeyer, dr. Wim Van Damme & dr. Dries Taelman. Om de zorgverlening en de continuïteit optimaal te verzekeren wordt de praktijk uitgeoefend in onze kabinetten op twee locaties (Rechtstraat 136/138 en Kasteeldreef 98).

Alle artsen staan continu met elkaar in verbinding. Er is dagelijks zowel mondeling, telefonisch als elektronisch overleg. Alle gegevens worden bewaard in hetzelfde elektronisch dossier.  Op deze manier is het mogelijk ons als een volwaardige groepspraktijk te profileren. Als patiënt heeft u steeds de mogelijkheid de arts van uw voorkeur te raadplegen.